ការិយាល័យលេខាធិការ និងគណនេយ្យ

លេខាធិការ/គណនេយ្យករ៖ ក.ស៊ុម សុផល

 អ៊ីម៉ែល៖ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។

អាស័យដ្ឋាន៖#111 ផ្លូវព្រះអង្គដួង ភូមិ1 ឃុំវាលវង់ ក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម

 អ៊ីម៉ែល៖ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។

ម៉ោងធ្វើការ៖ ពីច័ន្ទ ដល់សៅរ៍៖ 8:00-18:00